En del af dagtilbuddet ØST

Velkommen til Børnehaven Naturligvis

En børnehave med fokus på natur, årstidernes skiften og lokalsamfund.

Hverdagen

Hverdagen i dagtilbuddet

Børnehaven Naturligvis består af 1 småbørnsgruppe 0-2 år og 2 børnehavegrupper 3-6 år. Vi arbejder målrettet med at styrke børnenes nærmeste udvikling ud fra den styrkede læreplan. Dagen er struktureret således, at det giver genkendelighed og forudsigelighed for børnene med både voksenstyret aktiviteter og børne initieret leg.
_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_053 (1)
boernehaven

Naturen

Naturen i fokus

Naturligvis ligger i naturskønne omgivelser med gå afstand til skov og sportspladser. Vi bruger naturen som et læringsrum, hvor der er rig mulighed for at udforske og være nysgerrig.
Hver gruppe har en ugentlig tur ud af huset, hvor vi benytter os af lokalsamfundets muligheder.
Naturligvis ligger op af en besøgsgård, hvor vi hjælper med at passe fårene om sommeren.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_056 (1)

Udvikling

Leg og læring

Leg er et vigtigt nøgleord i Naturligvis. Legen kan foregå som en voksenstyret aktivitet og via børne initieret leg. Vi arbejder med ”demokrati i børnehøjde”, hvor vi har fokus på børns medbestemmelse og hvor børnene får mulighed for at præge dagens gang.
Løbende gennem året arbejder vi med forskellige temaer, hvor legen bruges som metode til læring.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_018 (1)