En del af dagtilbuddet ØST

Om Børnehaven Naturligvis

Et aldersintegreret dagtilbud med børn i alderen 0-6 år med en fælles vision om trivsel, læring og chancelighed.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_029 (1)

Vi lægger vægt på

NATUREN

At børnene får kendskab til naturen, og lærer hvordan de bruger den med respekt. At børnene oplever de 4 årstiders forskellige udseende og muligheder - forskelligt vejr og landskaber. Det styrker barnets sanser. Vi er omgivet af en skøn natur, som er en del af vores læringsmiljøer.

NÆRVÆRENDE RELATIONER

I Naturligvis bliver børn og forældre mødt af engagerede og kompetente voksne, der er nærværende i relationen. Relationen er kendetegnet ved : Tillid - Omsorg - Respekt

FÆLLESSKABER

Naturligvis er et inkluderende og forpligtigende fællesskab, hvor vi arbejder med barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse i en anerkendende relation og tidssvarende læringsmiljøer.

DEMOKRATI OG CHANCELIGHED

Alle børn har ret til at føle sig værdsat og få oplevelsen af meningsfuld deltagelse i differentierede sociale fællesskaber.

Det gør vi os umage i hver dag.

Tilsyn

Tilsynsrapport

Der afholdes et årligt uanmeldt tilsyn

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_018 (1)

Tilfredshed

Forældretilfredshed

Vi vil: Være partnere med forældrene - Være medskabere af et åbnet og ærligt samarbejde - Være lyttende og lydhøre. Der laves forældretilfredshedsundersøgelse i Varde Kommune, så vi sikrer forældrenes stemme.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_062 (1)

Kvalitet

Kvalitetsrapport

beskriver formålet med loven, derudover tages i rapporten udgangspunkt i Varde Kommunes visionsstrategi, Børn og Ungepolitik samt vedtagne mål for dagtilbudsområdet. Visionen for alle Varde Kommunes dagtilbud er at skabe en praksis der sikrer, at alle børn trives bedst muligt, lærer mest muligt og møder mest mulig chancelighed.

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_015 (1)

Vil du vide mere?

_Dagtilbud_Øst_Skovbrynet_047 (1)